Darba pieredze:

no 2018 -        Patstāvīga privātā prakse kā būvniecības projekta vadītājam

Konsultācijas klientiem par privātmāju būvniecības procesu un tā plānošanu. Privātmājai nepieciešamo speciālistu komandu veidošana. Būvniecības budžeta plānošana, ieskaitot visu veidu tāmju sagatavošanu. Privātmāju būvniecības procesa plāna izstrāde.


Šobrīd aktīvie projekti

  ĒKU DIAGNOSTIKA   RD TĀMES
 ekudiagnostika.lv 

2013 -  2018  SIA „MG BŪVNIEKS” projektu vadītājs

Veicamie pienākumi

Premium klases objekta būvniecības procesa koordinēšana. Būvsapulču organizēšana un vadīšana. Potenciālo apakšuzņēmēju un piegādātāju cenu aptauju rezultātu apkopošana. Darba uzdevumu sagatavošana darbu vadītājiem un sagādniekiem. Budžeta kontrole. Klientu, arhitektu, būvuzraugu un citu projekta komandas dalībnieku tikšanos organizēšana.

2008 - 2013          SIA „BŪVEFEKTS” ēku renovācijas projektu vadītājs

Veicamie pienākumi                                     

Dažādu tipu ēku renovācijas un energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sagatavošanas procesa vadīšana un līdzfinansējuma piesaistīšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana. Tehniskās dokumentācijas sagatavošanai nepieciešamo speciālistu atlase un darba procesa koordinēšana. Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju sapulču organizēšana un dokumentēšana. Atsevišķu ēku un ēku grupu tehniskā stāvokļa novērtēšanas organizēšana. Ēku tehniskā stāvokļa ekspertīžu organizēšana un nepieciešamā personāla piesaistīšana. Budžeta tāmju un darba izpildes grafiku sagatavošana. Projektos izmantoto materiālu ražotāju cenu aptauju organizēšana.

 2007 – 2008        SIA „TAPEKS” biznesa vadības sistēmas ieviešanas darbā grupā – biznesa procesu speciālists

Veicamie pienākumi

SAP biznesa vadības sistēmas ieviešanas komandā biju atbildīgs par pārdošanas procesa specifikāciju sagatavošanu, SAP sistēmas moduļa pielāgošanu sagatavotajām specifikācijām, apmācības materiālu sagatavošana un darbinieku apmācību vadīšana darbā ar SAP sistēmu.

 2004 – 2006         SIA „KVADRUM” tāmētājs

Veicamie pienākumi                                     

Būvniecības tāmju sagatavošana. Apjomu rēķināšana. Apakšuzņēmēju un materiālu piegādātāju cenu aptauju organizēšana.

 2001 – 2007         SIA „TAPEKS” tāmētājs – korporatīvo klientu konsultants

Veicamie pienākumi                                     

Sortimentā esošo materiālu cenu piedāvājumu sagatavošana. Nepieciešamo materiālu apjomu aprēķināšana pēc klientu iesniegtajām skicēm vai projektiem. Ekonomiski izdevīgāku alternatīvu materiālu piedāvājumu gatavošana. Apjomīgu projektu cenu piedāvājumu saskaņošana ar piegādātājiem un cenu piedāvājumu sagatavošana korporatīvajiem klientiem. Būvniecības tāmju sagatavošana nelielām būvkompānijām.

 

Izglītība:                              2007 - 2009          Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

                                                                               (Uzņēmējdarbības organizācija un vadība)

                                                2005 – 2007         Latvijas biznesa koledža

                                                                                (Uzņēmējdarbības speciālists)

                                               2004 – 2006        Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte

                                                                                (Būvuzņēmēja katedra)

                                               

Profesionālā pilnveide:

                                             Apgūts Ekonomikas un vadības Akadēmijas (AFW) Projekta vadības kurss;

                                             Apgūts MS Project lietotāju apmācības kurss;

                                             Dalībnieks Austrumeiropas mājokļu iniciatīvas IWO e.V. organizētajā izglītojošajā projektā „Mājas draugs” 

                                             Berlīnes tehniskajā universitātē apgūts kurss par dzīvojamo ēku renovāciju.

 

Saskarsmes prasmes un iemaņas:

                                                Ar labām komunikācijas prasmēm un analītisku domāšanu.

 

Organizatoriskās prasmes un iemaņas:

Pieredze dažāda mēroga būvniecības projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, nepieciešamo speciālistu komandas izveidē un darba koordinēšanā, ēku tehnisko ekspertīžu un nepieciešamo speciālistu piesaistē un daba koordinēšanā, atsevišķu ēku un ēku grupu tehniskā stāvokļa novērtēšanā, tāmju sagatavošanā, tehnisko datu bāžu veidošanā, materiālu ražotāju un apakšuzņēmēju cenu aptauju organizēšanā.

Tehniskās prasmes un iemaņas:

Laba izpratne par Latvijas nekustamā īpašuma, būvniecības un būvmateriālu tirgu. Ātri apgūstu jaunas lietas un tehnoloģijas. Augsta atbildības izjūta un spēja organizēt savu darbu patstāvīgi.

Valodu prasmes:             Latviešu – dzimtā

                                             Krievu – brīvi

                                             Angļu – pamatzināšanas

Praktiskās iemaņas:       

                                             MS Office, Tāmēšanas sistēma būvniecībā , MS Project, B kat. autovadītāja apliecība

Hobiji:                                  Skvošs, snovbords, MTB

SAZINĀTIES PAR SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.